Sidtitel: Förlängd anmälningsperiod till uppdragsutbildningar
Utskrivet: 2018-09-21 14:44:08
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?sida=523&promo_ID=672

Förlängd anmälningsperiod till uppdragsutbildningar

Nu förlänger vi anmälningsperioden till vissa av våra uppdragsutbildningar. Senaste anmälningsdag den 31 juli.

Program
Silviasyster - Specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård, 60 hp
Silviasjuksköterska - Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp

Kurser
Akutsjukvård I, 7,5 hp
Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 hp
Medicinsk baskurs inriktning akutsjukvård, 7,5 hp
Metabola syndromet 7,5 hp
Vård vid inkontinens och kontinensbevarande vård, 7,5 hp