Sidtitel: Erasmus
Utskrivet: 2018-10-18 08:10:25
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=679

Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram inom utbildning och innebär att studenter kan studera på helfart 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det är också möjligt att göra VFU under 2 månader inom Erasmus+. Erasmus+ främjar internationellt samarbete och mobilitet. Erasmus+ gäller för perioden 2014-2020.

Som Erasmusstipendiat har du rätt till ett Erasmusstipendium och studiemedel från CSN. Erasmusstipendiater behöver inte betala terminsavgifter vid värduniversitetet.

Erasmus Charter for higher education 2014-2020.pdf

Sophiahemmet Högskolas Erasmuskod är S STOCKHO26

Samarbetspartners:

Finland
Tampere University of Applied Sciences, Tammerfors

France
Croix Rouge, Metz

Irland
Royal College of Surgeons, Dublin (Lärarutbyte)

Italy
Universita de Bologna, Bologna

Norge
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Universitetet i Tromsø, Tromsø

Spanien
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

Relaterade länkar:
Erasmus+ - utbyten.se
Erasmus+ - EU-kommissionens webbsida
Erasmus+ - Studera.nu
Student guidebook - Erasmus student network