Sidtitel: Biblioteket A-÷
Utskrivet: 2018-10-15 18:09:34
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=674

Biblioteket A-Ö 

Allmänt om biblioteket 

Andra bibliotek att besöka

Att referera enligt APA

APA-mallen  

Biblioteket hemifrån

Bibliotekskatalogen Sophialine  

Bibliotekspersonal 

Databaser & uppslagsverk  

DiVA   

E-böcker  

Externa besökare 

Facebook 

Fjärrlån

Hitta till oss / karta  

Informationsbroschyr om biblioteket (pdf-format)

Informationsfilm om biblioteket (swf-format)

Library information  

Logga in i Ebscodatabaser externt

Lån, omlån & reservationer  

Låneregler  (pdf-format)

Länksamlingar 

Mina lån/låna om   

Om vetenskapliga artiklar

Plugga i biblioteket

Registrera i DiVA - studenter

Registrera i DiVA - forskare  

Självständigt arbete

Talböcker

Temalistor  

Tidskrifter

Undervisning i informationskompetens  

VPN

Öppettider & kontaktuppgifter