Sidtitel: Mall för att skriva referenser
Utskrivet: 2018-10-15 18:09:11
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=503

Att referera enligt APA

Alla som studerar vid Sophiahemmet Högskola ska använda APA-systemet vid referering. APA-systemet ska också användas av studerande på specialistutbildningar, kandidatutbildning i omvårdnad och magisterprogrammen.

Nu gällande version av mallen är 23.5 [2017-01-13]  

Den nya versionen innehåller några korrigeringar och nyheter, bland annat ett exempel på referens till artikel som saknar doi-nummer (s. 13 i mallen), samt exempel på hur du refererar till en streamad föreläsning (s. 16 i mallen).

 Mall för att skriva enligt APA-systemet.