SHH LOGO
SHH LOGO
Silviasjuksköterska - Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp

Specialisering för sjuksköterskor
Avancerad nivå, halvfart, distansutbildning

Uppdragsutbildning
Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar en tydlig vårdfilosofi, tillsammans med kunskaper inom omvårdnads- och medicinsk vetenskap, och ger en mycket god grund att arbeta ifrån. Fokus ligger på god omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård.  Målet med utbildningen är att Du ska inhämta fördjupade kunskaper inom demensvård och komplexa vårdsituationer i syfte att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras närstående. Vidare ger utbildningen fördjupad kompetens i ledarskap och förbättringsarbete inom demensvård.

Den nära samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet är en fruktbar konstellation för denna unika utbildning och det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av framtidens demensvård.

Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Kurser
Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård består av fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng (7,5 hp motsvarar 10 studieveckor vid halvfartsstudier). Kurserna kan även läsas separata.
- Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp (läs om kursen
- Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp (läs om kursen
- Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp (läs om kursen)
- Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 hp (läs om kursen)

Pedagogiskt upplägg
Utbildningen är nätbaserad och genomförs i Sophiahemmet högskolas virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Två dagar/kurs genomförs vid högskolan. Utbildningen är upplagd så att yrkesarbete och studier kan kombineras.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i
omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap

Möjlighet att söka utbildningsbidrag
Från en ideell stiftelse med nära koppling till Silviahemmet utlyses utbildningsbidrag som kan sökas av dig som under 2018 avser påbörja studier till Silviasyster eller Silviasjuksköterska. Utbildningsbidraget kan sökas av dig som saknar finansiering av arbetsgivare eller motsvarande. Bidraget täcker kursavgifter för de i utbildningen ingående kurserna.

Ansökan ska omfatta max 1 sida och struktureras under rubrikerna; Mina erfarenheter av vård av personer med demenssjukdom, Mina mål och motiv med utbildningen, Mina behov av ekonomiskt stöd

Ansökan skickas till Jonas Sandberg senast 2018-03-31. Ange Ansökan utbildningsbidrag i rubriken.

För ytterligare information om utbildningsbidraget, kontakta programansvarig Jonas Sandberg på e-postadress enligt ovan.

Utbildningskostnad
-Enstaka kurs 7,5 hp 15 100 kr (exkl. moms)
(priset gäller för kurser som startar 2018).

Kurserna debiteras en gång per termin. För programstudenter eller studenter som önskar gå två kurser inom samma termin, debiteras två kurser (motsvarande 15 hp) vid terminsstart.

Programstart
2018-08-29

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig till programmet

Sista ansökningsdag: 2018-07-31


Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Lena Axelsson, studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag (för frågor om programinnehåll och upplägg)

Jonas Sandberg, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)

 

Relaterade länkar
Stiftelsen Silviahemmets hemsida
Svenskt Demenscentrums hemsida

 
 Skriv ut symbol  Skriv ut