SHH LOGO
SHH LOGO

Maria Wahlström

Titel: Leg sjuksköterska, Fil.mag
Anställd som: Forskarstuderande
Telefon: 08-123 571 85, 0708-56 69 71
E-post: maria.nilsson@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5329-6384

Registrerad vid och datum: Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus (KI DS) HT 2013

Projekttitel: Effekter av mediyoga hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer.

Projektbeskrivning: Syftet är att se vilka effekter Mediyoga har hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer. Del I är en genomförd pilotstudie, 2009-2012, som var en randomiserad kontrollerad studie av 80 personer med paroxysmalt förmaksflimmer. Dessa randomiserades till Mediyoga eller standard behandling. Del II är en randomiserad kontrollerad studie med 180 personer med symtomatiska flimmerattacker. Personerna randomiseras till Mediyoga eller standard behandling. Mediyogagruppen får även standardbehandling, vilket innebär läkemedel, elkonventering och ablation. Variabler som mäts är livskvalitet (2 st livskvalitet formulär, SF-36 och ASTA), hormoner i hjärtmuskeln (BNP), inflammationsmarkörer (CRP), 24 timmars-EKG. Del III består av en kvalitativ studie med personer ur Mediyoga gruppen. Del IV består av att undersöka könsskillander i Mediyogagruppen.

Huvudhandledare: Monica Rydell Karlsson, Med dr, Sophiahemmet högskola.

Bihandledare: Jörgen medin, Med dr, Sophiahemmet högskola; Mårten Rosenqvist, Professor, Danderyds sjukhus, KI.