SHH LOGO
SHH LOGO

Jason Murphy

Titel: Leg sjuksköterska, masterexamen i medicinskvetenskap inriktning global- och folkhälsa. Doktorand.
Anställd som: Högskoleadjunkt.
Telefon: 08-406 29 06
E-post: jason.murphy@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4626-3060

Registrerad vid och datum: KI SÖS, oktober 2014

Projekttitel: Disaster preparedness, organisational, personnel and citizen aspects

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet är att belysa i vilken omfattning Stockholms läns landsting och dess medborgare är förberedda för att hantera kriser och katastrofer. Projektet omfattar studier av den katastrofmedicinska beredskapen i Stockholms läns landsting. Studier pågår om värdering av beredskapen på olika sjukhuse baserat på resultat från simuleringsövningar. Vidare är ett formulär under framtagande för värdering av sjuksköterskans beredskap för allvarlig händelse, vilket är Socialstyrelens samlings begrepp för stora olyckor och katastrofer. Då det saknas riktlinjer eller förslag för personlig beredskap inför en allvarlig händelse för medborgarna, har utarbetandet av ett frågeformulär för att kartlägga innevånarna om den personliga beredskapen för att hantera kriser och katastrofer påbörjats.

Huvudhandledare: Anders Rüter, Docent, Sophiahemmet Högskola.

Bihandledare: Lisa Kurland, Docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI; Ahmadreza Djalali, Med Dr, KI samt Monica Rådestad, Med Dr

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)