SHH LOGO
SHH LOGO

Ani Henttonen

Titel: Leg sjuksköterska, Magisterexamen i Folkhälsovetenskap, Forskarstuderande
Anställd som: Forskarstuderande
Telefon: 08-406 29 32
E-post: ani.henttonen@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3179-1656

Registrerad vid och datum: Hösten 2015

Projekttitel: Kandidatuppsatser: från individuell handledning till grupphandledning

Projektbeskrivning: Sophiahemmet högskola implementerar grupphandledning av uppsatser från och med hösten 2013. Processen att skriva en uppsats är kopplad till många aspekter, från studentens egna förväntningar till ramar av grupphandledningar för att nämna några. Övergripande syftet med forskningsprojektet är att kartlägga studenters föreställningar och erfarenheter av uppsatsskrivande samt de faktorer som påverkar och optimerar denna process. Projektet har startat med en första datainsamling i studenters uppfattningar och föreställningar om att börja med uppsatsskrivandet.

Huvudhandledare: Bjöörn Fossum, Professor, Sophiahemmet Högskola.

Bihandledare: Margareta Westerbotn, Med dr, Sophiahemmet Högskola; Max Scheja, Professor, Sophiahemmet Högskola; Hanna Lachmann, Med dr, Sophiahemmet Högskola