SHH LOGO
SHH LOGO

Beata Molin

Titel: Barnmorska, leg. farmaceut
Anställd som: Högskoleadjunkt, doktorand
Telefon: 08-406 29 33
E-post: beata.molin@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9667-4995

Registrerad vid och datum: Clintec KI, VT 2015

Projekttitel: Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning

Projektbeskrivning: Projektets syfte är att kartlägga långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning avseende prevalens, riskfaktorer, smärtans karakteristiska egenskaper och konsekvenser. Ett ytterligare syfte är att undersöka kvinnors upplevelser, erfarenheter och deras hanteringsstrategier. Även prevention och behandling av smärta relaterat till graviditet och förlossning kommer att undersökas.

Kartläggningen av långvarig smärta efter graviditet och förlossning kan ge ett ökat medvetande om långvarig smärtproblematik hos både kvinnor och vårdpersonal och bidra till att nya riktlinjer för prevention, behandling och omhändertagande av kvinnor med långvarig smärta utarbetas. Dessa riktlinjer bör kunna tillämpas inom mödrahälsovård och kan vara ett viktig steg mot minskad lidande för kvinnorna och minskade kostnader för samhället.

Huvudhandledare: Susanne Georgsson, leg barnmorska, Docent, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare: Anna – Karin Berger, leg. psykolog, med. dr. Sophiahemmet Högskola
Anna Sand, specialistläkare i Obstetrik och Gynekologi, med. dr., Clintec

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)