SHH LOGO
SHH LOGO

Anna Akselsson

Titel: Leg. barnmorska
Anställd som: Doktorand
Telefon: 08-4062079
E-post: anna.akselsson@shh.se

Registrerad vid: Karolinska Institutet, Kvinnors och barns hälsa, 160905

Projekttitel: Minskat antal onödiga undersökningar samtidigt med förkortad tid från minskande fosterrörelser till sjukhusbesök - en randomiserad studie av en metod för att öka kvinnornas egen diagnostiska säkerhet

Projektbeskrivning: Andelen barn som föds döda har inte minskat de senaste 30 åren. Kunskapen att dödfödsel kan föregås av minskade fosterrörelser har funnits länge. Metoder att räkna rörelserna har utvecklats, dock utan påvisad effekt på barnadöd.  Att räknar sparkar kan skapa osäkerhet om vad som är en spark. Ett foster som sträcker ut sig, rör sig men rörelsen dokumenteras inte som spark. För att övervinna problemen med att räkna rörelserna har metoden Mindfetalness utvecklats. Rörelsernas styrka, karaktär och frekvens fokuseras, men rörelserna räknas inte. Om tiden mellan den tidpunkt fosterrörelserna minskar och tiden det tar innan kvinna söker vård förkortas, kommer en större andel barn jämfört med idag räddas. Under 2016-09-01-2017-12-31 kommer de cirka 39 000 gravida kvinnorna i Stockholm randomiseras till att få, eller inte få, information om Mindfetalness. Nivån på randomisering är Barnmorskemottagningar. Interventionen: I graviditetsvecka 25, ger barnmorskan kvinnan en broschyr om Mindfetalness: Att 15 minuter varje dag lära känna sitt ofödda barns rörelsemönster. Via register kommer information om barnets hälsa efter födelsen inhämtas och jämföras mellan de kvinnor som fått information om Mindfetalness och de som fått rutin vård.

Huvudhandledare: Ingela Rådestad, professor, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare: Susanne Georgsson, docent, Sophiahemmet Högskola och Helena Lindgren, docent, Karolinska Institutet