SHH LOGO
SHH LOGO

Sara Haile

Titel: Spec. sjuksköterska i kirurgisk vård, Magister i klinisk medicin vetenskap, Doktorand.
Telefon: 072-583 46 11
E-post: sara.haile@ki.se

Registrerad vid och datum: Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. 02 November 2015

Projekttitel: Person-centered follow up and health promotion program after revascularization for Intermittent Claudication

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet är att etablera och utvärdera ett personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram i form av en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med Claudicatio intermittens ("fönstertittarsjuka") som genomgått kärlkirurgisk behandling.
 
I projektet ingår en randomiserad kontrollerad klinisk studie där patienterna lottas till två grupper; en kontrollgrupp som får sedvanlig uppföljning på kirurgisk mottagning och en interventionsgrupp som deltar i ett personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram. Utvärdering avseende följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling, hälsorelaterad livskvalitet, risk för kranskärlsjukdom inom 10 år, egenvårdsförmåga, hälsolitteracitet och patientupplevd vårdkvalitet görs ett år efter den kärlkirurgiska behandlingen.

Huvudhandledare: Eva Joelsson Alm, Spec.sjuksköterska i intensivvård, Med Dr. Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Bihandledare: Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola och anknuten forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Anneli Linné, Med Dr, leg. läk  kärlkirurgi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.