SHH LOGO
SHH LOGO

Christina Sundman

Namn: Christina Sundman
Titel: Leg ssk, magister i omvårdnad
Anställd som: Doktorand
Telefon: 070-164 37 17
E-post: christina.sundman@sll.se

Registrerad vid och datum/planerad registrering vid och termin: Registrerad vid SHH i november 2014 och vid KI SöS mars 2015

Projekttitel: Identifying Teaching-Learning Activities in Nursing Education that Support Person-centered Care within Acute Geriatrics

Projektbeskrivning: Hälso- och sjukvården bli alltmer komplex med fler äldre, inte sällan sjuka, personer i samhället. Omfattande förändringsarbeten har gjorts och ytterligare åtgärder väntar för att tillgodose dessa personer med endamålsenlig vård nu och i framtid. Ett exempel är implementering av personcentrerad vård är där den enskilde personens unika livssituation och möjlighet till delaktighet är central. Syftet med projektet är att fördjupa kunskaperna om hur formaliserad samverkan mellan sjuksköterskeutbildning och akut geriatrisk hälso- och sjukvård kan bidra till ökad förståelse för faktorer som möjliggör personcentrerad vård. Meningen är också att kunskaperna ska användas för att skapa bättre villkor för hållbar samverkan mellan vårdutbildningar och klinisk verksamhet.

Huvudhandledare: Fil. dr. Louise Eulau, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare: Prof. Bjöörn Fossum, Sophiahemmet Högskola, Doc. Anders Rüter, Sophiahemmet Högskola & Prof. Max Scheja, Stockholms universitet