SHH LOGO
SHH LOGO

Susanne Lundell Rudberg

Titel: Leg sjuksköterska, Distriktssköterska, Magister i omvårdnad
Anställd som: Högskoleadjunkt, doktorand
Telefon: 08 406 29 36
E-post: susanne.lundell@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8896-452X

Registrerad vid och datum: KI SÖS, 2015-08-20

Projekttitel: Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet – en longitudinell kartläggning av lärande via CASS-metodologin.

Projektbeskrivning: Övergripande syfte är att öka förståelsen för hur sjuksköterskestudenter upplever sin professionella utveckling under pågående utbildning. Tidigare studier har visat att studenters lärande i inte enbart består av tankeprocesser utan även av ett komplext samspel mellan känslor, engagemang och prestation. Intresse finns att öka förståelsen om hur detta samspel påverkar studenternas professionella utveckling. För att rapportera om lärandet när det pågår kommer metodologin Contextual Activity Sampling System (CASS) att användas. CASS utformades för att samla frekventa uppgifter från deltagarna under pågående inlärningsaktiviteter via mobiltelefoner.

Huvudhandledare: Hanna Lachmann, Med. dr, Sophiahemmet Högskola och anknuten forskare KI SÖS.

Bihandledare: Margareta Westerbotn, Med. dr, Sophiahemmet Högskola, KI,NVS, ARC; Max Scheja, Professor Sophiahemmet Högskola, Stockholms universitet.