SHH LOGO
SHH LOGO

Josefina Nyvang

Titel: Leg Läkare, doktorand
Telefon: 0707812327       
E-post: josefina.nyvang@gmail.com

Registrerad vid och datum: Institutionen för klinisk intervention och teknik (CLINTEC) 14/9-2011

Projekttitel: Patients undergoing a total knee arthroplasty – Indications, symptoms, expectations and function with a gender perspective

Projektbeskrivning: Artros är en mycket vanlig sjukdom bland den äldre befolkningen med en större andel kvinnor. Majoriteten av ledprotesoperationer utförs även på kvinnor, men få studier har gjorts på könsskillnader bland patienter med artros i fråga om funktion, symptom och förväntningar på kirurgin.
Svår smärta är en viktig indikation för operation och skattas ofta med Visuell Analog Skala (VAS). I våra studier används smärtskattningsinstrumentet Pain-O-Meter (POM), vilken ger ett kvalitativt mått på smärtan. POM består av VAS samt av 12 fysiska (eng: sensory) ord och 11 emotionella (eng: affective) ord där patienten får välja så många ord som krävs för att kunna beskriva sin smärta. Varje ord har ett tilldelat intensitetsvärde (från 1-5) och värdena läggs samman till en total intensitetspoäng.
Nedsatt funktion i den drabbade leden är en annan viktig indikation för operation. Patienterna uppmanas att utföra olika funktionella tester samt fylla i självskattningsformulär så som Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) and EQ-5D. För att objektivt kvantifiera graden av artros klassificeras preoperativ röntgen av den drabbade leden enligt Kellgren & Lawrences- och Ahlbäcks graderingsskalor för artros.
Som ett komplement till den kvantitativa studien utförs semi-strukturerade kvalitativa intervjuer för att förstå patientens förväntningar på kirurgin och dess erfarenheter av hälso- och sjukvården samt sin egen sjukhistoria.
Extra-stabiliserade knäproteser används idag när den primära protesen har havererat eller när en vanlig protes inte är tillräcklig, t.ex. om knät är i svår valgus- eller varus-felställning. Tidigare studier har visat att dessa proteser har större benägenhet till komplikationer så som proteslossning till följd av stora krafter i leden. Det finns endast liten kunskap om könsskillnader i funktion, komplikationsfrekvens och livskvalitet efter den här typen av omfattande kirurgi.

Det övergripande målet för denna avhandling är att förstå varför kvinnor är mindre benägna att vara nöjda med sin ledprotes och vad som kan göras för att öka nivån av tillfredsställelse.

Huvudhandledare: Docent, med dr, specialistläkare Margareta Hedström, Ortopedkliniken, Karolinska Universitetsssjukhuset, Huddinge

Bihandledare: Docent, Med dr, leg sjukgymnast Eva Weidenhielm Broström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet Med dr, leg sjuksköterska
Sissel Andreassen Gleissman, Sophiahemmet Högskola och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet