SHH LOGO
SHH LOGO

Anna Hörberg

Titel: Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Anställd som: Ambulanssjuksköterska i AISAB
Telefon: 0704843091
E-post: anna.hoerberg@aisab.sll.se

Registrerad vid och datum: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet Södersjukshuset, 2014-05-22

Projekttitel: Mentorskap inom ambulanssjukvården – ett sätt att optimera ambulanspersonalens professionella utveckling

Projektbeskrivning: Att fördjupa förståelsen för innebörden av formellt mentorskap inom ambulanssjukvård, för personalens professionella utveckling.  

Ambulansverksamheten upplevs vara ett erfarenhetsbaserat yrke men bristen på tid och möjligheter för kunskapsöverföring mellan erfaren och nyanställd personal är uttalad. Mentorskap anses enligt studier vara ett redskap för överföring av erfarenhetsbaserad kunskap men det har, enligt vetskap, aldrig praktiserats inom ambulanssjukvården.

I de två första studierna inventeras ambulanspersonalens syn på mentorskap. Studie I är en kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys som analysmetod. Studie II är en fokusgruppstudie, även där används kvalitativ innehållsanalys. Efter resultatet i studie I och II skapas ett formellt mentorskapsprogram och implementeras i ambulansverksamheten i Stockholm. Efter ett år utvärderas detta med fokus på menteéns professionella utveckling i studie III och mentorns personliga utveckling i studie IV.  Studie IV analyseras ur ett fenomenologiskt perspektiv.

Huvudhandledare: PhD, leg sjuksköterska, Veronica Vicente, KI SÖS, SHH

Bihandledare: PhD, leg sjuksköterska, Veronica Lindström KI, PhD, leg sjuksköterska, Susanne Kalén, SLL & Professor Max Scheja, Stockholms Universitet, SHH