SHH LOGO
SHH LOGO

Maria Svedbo Engström

Titel: Leg. sjuksköterska, doktorand, universitetsadjunkt
Anställd som: Doktorand och universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna
Telefon: 070-191 86 05
E-post: msd@du.se

Registrerad vid och datum: Göteborgs universitet, 2012-10-11

Projekttitel: The Patient Perspective of Diabetes Care in Sweden – adding patient reported outcomes to the National Diabetes Register (NDR), taking the Capability approach

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet är att utveckla och testa ett diabetesspecifikt frågeformulär inspirerat av Capability Approach, för framtida inhämtning av patientrapporterat utfall (PRO) inom Nationella Diabetesregistret (NDR). Målsättningen är ett frågeformulär som kan bidra till bättre utvärdering av diabetesvården och som kan stärka den enskilda patientens roll. Frågeformuläret kan i framtiden fungera som ett verktyg för att identifiera individer och grupper av individer med potential för förbättrad livskvalitet. Dessutom kan frågeformuläret användas för att identifiera, ge underlag för, prioritera och utvärdera åtgärder för förbättring. Kvalitativa intervjuer med personer som har diabetes utgör grunden för frågeformuläret. Under utvecklingsprocessen genomförs kognitiva intervjuer, expertpaneler och psykometrisk testning. Sedan används Item Response Theory för översättning och beräkning av värden.

Huvudhandledare: Soffia Gudbjörnsdottir, Leg. Läkare, docent, Göteborgs universitet och Registerhållare Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland, Göteborg

Bihandledare: Janeth Leksell, Leg. Sjuksköterska, PhD, lektor Högskolan Dalarna, Falun och Uppsala Universitet, Uppsala. Unn-Britt Johansson, Leg sjuksköterska, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm och Karolinska Institutet.