SHH LOGO
SHH LOGO
Föreläsning: Att vara svårt sjuk och hemlös

Om livsvillkor och förutsättningar för egenvård, vård och vårdande.

Öppen föreläsning för studenter och medarbetare inom vården. Journalister och övriga behöver ackreditering för att närvara. Kontakta Pia Hellsing, kommunikationsansvarig: pia.hellsing@sophiahemmet.se


Föreläsning av Cecilia Håkanson, docent, Sophiahemmet Högskola – Om vård och omsorg till hemlösa personer med komplexa vårdbehov

Datum och tid:
22 november kl 14.30 - 16.00      

Plats:
Sophiahemmet Högskola, Hus R, plan 2, Sophiasalen

Cecilia Håkansons forskning fokuserar vård i samband med livsbegränsande sjukdom, framförallt inom områdena; kroppslighet och kroppslig vård, och platsens betydelse för vårdens kvalitativa innehåll och förutsättningar för jämlik tillgång till palliativ vård. Bägge forskningsområdena involverar personcentrering i vården, inklusive interventioner och systematisering av modeller som främjar personcentrerat förhållningssätt.

Ingen föranmälan, varmt välkommen!