SHH LOGO
SHH LOGO
EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp (baskurs)

Denna helt nätbaserade, interaktiva kurs vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper rörande EKG-tolkning och arytmier i ett kliniskt sammanhang. Det övergripande målet är att du ska tillägna dig utökad förmåga att tolka EKG och arytmier samt relatera tolkningen till ett medicinskt och omvårdnadsmässigt sammanhang.

Kursinnehåll
- Klinisk introduktion
- Anatomi och fysiologi
- EKG:t i detalj
- Patologiskt EKG
- Interaktiv EKG-tolkning
- Arytmier och arytmitolkning
- Delegering och ansvar
- Patientsäkerhet
- Omvårdnadsaspekter
- Patientfall med interaktiv EKG- och arytmitolkning
- Självtester - patientfall


Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier (kontakta högskolan vid
  frågor rörande dispens)
- Leg. sjuksköterska


Kursupplägg
Kursen läses helt på distans. Valfri studietakt. Tillgång till PC med webbläsare Internet Explorer krävs för att kunna genomföra kursen.
 

Utbildningskostnad
4 950 kr (exkl moms).

Kursperiod
Studietakt kvartsfart = kursperiod 12 veckor.

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig
Flexibel. Kursstart möjlig cirka en vecka efter kursansökan

Information

Kursledare: Maria Wahlström

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut