SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 högskolepoäng

Kursen kan läsas separat eller ingå i Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp, alternativt i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Utbildningarna består av fyra respektive sju kurser och varje kurs kan läsas separat. Det övergripande målet med utbildningarna är att ge fördjupad kunskap och kompetens för sjuksköterskor i rollen som ledare och samordnare inom demensvård. Utbildningarna har utvecklats i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet, som tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum år 2007 utsågs till nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning  demensvård riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Socialgerontologi
- Kroppens normala åldrande
- Geriatriska sjukdomar
- Föreställningar om åldrandet
- Det professionella mötet med den äldre människan
- Teorin om gerotranscendens

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. En introduktionsdag och en seminariedag vid Sophiahemmet Högskola.

Kursavgift

15 100 kr (exkl. moms).


 

Sista ansökningsdag


Kursen ingår i utbildningarna Omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård.

Går ej att ansöka till som fristående kurs.


Information


Åke Grundberg, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut