SHH LOGO
SHH LOGO
Vård vid inkontinens och kontinensbevarande vård, 7,5 hp

Kursen riktar sig till sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård. Målet med kursen är att du skall inhämta kunskaper om olika former av inkontinens för att kunna bedöma behov av utredning, behandling och åtgärder hos kvinnor respektive män. Vidare skall du inhämta kunskaper för att kunna ordinera och förskriva inkontinenshjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Kursinnehåll
- Etiologi 
- Utredning och behandling vid olika typer av inkontinens
- Prevention
- Förskrivning och dokumentation
- Sortiment, beställning och leverans av hjälpmede
- Patientundervisning
- Professionellt förhållningssätt
- Kvalitetssäkring, förbättringsarbete
- Styrdokument

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Leg sjuksköterska

Kursupplägg
Distansutbildning

Utbildningskostnad
16 000 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-09-27 - 2018-11-29

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-09-27 - 2018-11-29
Sista anmälningsdag 2018-09-16

Information
Taina Sormunen, Kursledare, tel 08-406 29 87
 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut