SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap inom akutsjukvård II, 7,5 hp

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill ha fördjupad kunskap inom akutsjukvård. Den kan läsas separat eller ingå som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård 60 hp.

Kursinnehåll

- akutsjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde
- sjukdomstillstånd som ger respiratorisk påverkan
- sjukdomstillstånd som ger cirkulatorisk påverkan
- sjukdomstillstånd i centrala- och perifera nervsystemet
- anamnestagning och klinisk bedömning av respiration- och cirkulationsorgan samt perifera-  och centrala nervsystemet
- omvårdnad i relation till sjukdomstillstånd som ger respiratorisk, cirkulatorisk svikt respektive sjukdomstillstånd i centrala -och perifera nervsystemet
- personcentrerad omvårdnad
- etik och förhållningssätt
- styrdokument och författningar

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Utöver det så ingår ca 4 campusförlagda studiedagar i kursen. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska

 

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-11-05 - 2019-01-11

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-11-05 - 2019-01-11
Sista anmälningsdag 2018-10-05

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Maria Jirwe, programansvarig (för frågor om kursinnehåll och upplägg)

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut