SHH LOGO
SHH LOGO
Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill ha fördjupad kunskap inom hjärtsjukvård. Den kan läsas separat eller ingå som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård 60 hp.

Kursinnehåll
- Ischemisk hjärtsjukdom
- Smärta
- EKG - ischemitolkning
- Patientundervisning
- Sekundärprevention
- Krisreaktion
- Omvårdnad
- Litteraturöversikt 

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-11-13 - 2019-01-24

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-11-13 - 2019-01-24
Sista anmälningsdag 2018-10-13

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Caroline Löfvenmark, kursansvarig (för frågor om kursinnehåll och upplägg)

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut