Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp
Utskrivet: 2018-08-16 22:00:20
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=118&sida=723
Kurskontakt:

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Agneta Wennman-Larsen, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
 


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp
 

Våren 2019 startar Sophiahemmet Högskola en ny, gemensam utbildning tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Vill du vara med? Ansök hösten 2018. Följ oss för mer information!

Tillsammans maximerar vi vår kompetens och tar under hösten 2018 paus i intaget till våra befintliga specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, för att i stället utveckla en ny gemensam utbildning. Målet att främja hög kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer med livbegränsande sjukdom och deras närstående.

Utbildningen är i huvudsak webbaserad, med 2–3 campusförlagda träffar per kurs samt en verksamhetsförlagd del.

Programstarten blir i januari 2019 och ansökan sker hösten 2018. Mer information kommer att finnas på våra respektive hemsidor.

Broschyr