Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp
Utskrivet: 2018-10-18 08:08:36
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=118&sida=723
Kurskontakt:

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)
Agneta Wennman-Larsen, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
 


Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp
 

Hösten 2019 startar Sophiahemmet Högskola en ny, gemensam utbildning tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Vill du vara med? Ansök våren 2019. Följ oss för mer information!

Tillsammans maximerar vi vår kompetens och tar under 2018 paus i intaget till våra befintliga specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, för att i stället utveckla en ny gemensam utbildning. Målet att främja hög kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer med livbegränsande sjukdom och deras närstående.

Utbildningen är i huvudsak webbaserad, med 2–3 campusförlagda träffar per kurs samt en verksamhetsförlagd del.

Programstarten blir i augusti/september 2019 och ansökan sker våren 2019. Mer information kommer att finnas på våra respektive hemsidor.